cì yùn tí jiāng shān xiǎo jǐng èr shàn miàn qí yī
mò mò fēng yān sù bì líu,
dí huā yáo dàng yī jiāng qīu。
yú zhōu yáo xì rén jiā wài,
duǎn dí shù shēng shēng wǎn chóu。

Processed in 0.138971 Second , 204 querys.