chūn rì màn xīng èr shǒu qí yī
rén xián jìng yì yōu,
niǎo míng shān gèng jìng。
lín líu wán luò huā,
qīng xīng yǔ chuān yǒng。

Processed in 0.124780 Second , 204 querys.