cì yùn yǒu rén jùn zhōng fǎng jìu
chūn rì bó zhōu chéng wài chuān,
gù rén xiāng hùi wèn píng ān。
shí nián láo luò móu jiā kǔ,
sì hǎi luàn lí xíng lù nán。
lv̌ guǎn qīng dēng xiāo yǔ àn,
zhàn lóu huà jiǎo wǎn fēng hán。
háo huá wǎng shì shúi néng shuō,
mò xiàng zūn qián qǐ hào tàn。

Processed in 0.150926 Second , 204 querys.