cì yùn yǒu rén yóu wú shān bié shù èr shǒu qí yī
tíng guǎn gāo míng kè xǐ lín,
mén shēn wú shì jì háo yín。
rì cháng yōu niǎo kūi lián yǐng,
fēng dìng xián yún duò gǔ yīn。
xiāng xiāo gǔ píng shū mǎn àn,
tái fēng cāng shí zhú chéng lín。
wǎn lái gèng shì wú qióng qù,
xǐ ěr zhòng tīng yuè xià qín。

Processed in 0.209704 Second , 204 querys.