cì yùn jǐu rì tóng yǒu rén xiǎo zhuó
yōu lè súi shí dào wèi qióng,
hé xū duō duō gèng shū kōng。
jiān nán lǎo wǒ tóu tiān bái,
fù gùi cóng qú miàn fā hóng。
shāo xǐ dé xián shī yǒu zhài,
què lián duō bìng yào wú gōng。
wèi jūn sǎo qǔ xī xuān jìng,
gòng dùi hán huā jǐu yī zhōng。

Processed in 0.149293 Second , 204 querys.