tí wú jìng fū cǎo tíng
cǎo tíng yōu jué zài lín duān,
cāng wù dān xiá rào shí lán。
sōng yè fù shān qín zì yǔ,
tái hén zā dì zhú chéng gān。
rào huā gǔ jǐng hū ér jí,
tí huà xīn shī yǔ kè kàn。
xiàn ěr fēng chén néng lì yǐn,
tīng yuán shí tà líng yún hán。

Processed in 0.596077 Second , 204 querys.