cì lín yàn wén xiàn yǐn yùn sòng líu bó wēn dū shì fǔ ān qīng tián
sān yuè jiāng nán cǎo sè xīn,
súi chē líng yǔ yì qīng chén。
xìu yī fèng mìng ān mín sú,
yù fǔ yáng wēi chū shǐ chén。
xuán hè huá míng yún dòng xiǎo,
qīng zhī biàn bù shí tián chūn。
tài píng qì xiàng jīn zhòng jiàn,
lǎo wǒ gān wèi jí rǎng rén。

Processed in 0.194275 Second , 204 querys.