cì yùn xī jiàn zhǔ rén èr shǒu qí èr
luò huā fēi xù gòng yóu sī,
cháng rì xián xiāo bié guǎn qí。
lǒng mài yún shēn lián sù sùi,
jǐng wú yīn hé cháng sūn zhī。
chuān yuán zì jué tóng xiān jìng,
rén shì yóu rú wèi luàn shí。
zhuó jǐu yī zūn liáo zì qiǎn,
zuò kàn xīn yuè shàng qián chí。

Processed in 0.176226 Second , 204 querys.