yǒu rén yí jū zài yòng qián yùn
gù rén yí zhù bì yún duān,
qǔ cì xún yóu xīng wèi lán。
dì gé chéng pí chén shù gǔ,
shān lián hú shǔi yǒu yú gān。
shí biān zhī cǎo hé yún cǎi,
chuāng wài sōng zhī dài yǔ kàn。
kè zhì jǐn kān gōng míng yǐn,
gǔ hóng qīng jìn yù quán hán。

Processed in 0.144903 Second , 204 querys.