dùi jú yǒu huái jì shān cháng
bó huàn jīng nián wèi dé gūi,
xī fēng huáng jú yǐ yíng zhī。
jīn zhāo bǎ jǐu liáo zì shì,
cǐ dì kàn huā duō suǒ sī。
shì shì bù gān yíng kè shǎo,
jìu jiāo jǐu bié jì shū chí。
mò yán sùi wǎn wú lǐn sù,
shān sè shǔi guāng kān lè jī。

Processed in 0.161297 Second , 204 querys.