cì yùn yè wén fàn xùn dǎo jiàn jì èr shǒu qí yī
sāo kè xié shū guò yuǎn lín,
rì cháng wú shì chēng xián xīn。
lù tōng yán sì sēng gōng míng,
shù hé shān qí hè tīng qín。
liǎng chù huái sī lián jìn bié,
yī fēng shū zhá jì xīn yín。
yù xī fēng yuè hún rú jìu,
yìng niàn qīng qīng zhú shù xún。

Processed in 0.182321 Second , 204 querys.