yóu nán yán sì qí yī
chán xī nán pàn xiǎo é méi,
yōu dèng pán pán shàng cùi wēi。
lù zhuǎn shān tíng xīu kè jià,
lín kāi yún wū guà sēng yī。
tiān chí shǔi jìng hán qīu yuè,
shí sǔn fēng gāo zhàng xī hūi。
shèng dì cóng lái gé fēng huǒ,
què lián rén shì jié hūi fēi。

Processed in 0.130336 Second , 204 querys.