yè sù dào yuán shàng rén fáng zài cì qián yùn
kè zhì lín fáng chéng yī sù,
hū wén hán yǔ luò kōng tíng。
zhú lú xì huǒ líu yú nuǎn,
sōng hù shēn yún dài wǎn jiōng。
jǐng shǔi yìng cháo shēng shí xué,
dòng xiá chéng rǔ dī shān píng。
zhǐ yuán jǐng shèng yín nán jìu,
zuò dùi kān dēng jǐu bàn xǐng。

Processed in 0.188776 Second , 204 querys.