péi huáng jìn qīng tí jǔ yáng zhèn qīng shān cháng yàn zhāng zhēn jū wài shǐ zhú xuān
xiān jiā fēng jǐng shǎo rén zhī,
tíng guǎn chūn míng yàn kè chí。
huáng shǔ dēng pán zhī sì là,
bái yú luò rèn kuài rú sī。
tiān xiāng rǎn rǎn huā shuāng pǐn,
rì sè hūi hūi zhú shù zhī。
shǐ xìn péng lái zài chén shì,
mén qián chē mǎ zì fēn chí。

Processed in 0.128704 Second , 204 querys.