jǐu rì xié jì shān cháng yóu xī yán sì cì yùn
gù rén fǎng wǒ dāng zhòng jǐu,
huáng jú chūi xiāng mǎn yī tíng。
xiè hòu dēng gāo tóng shèng shì,
líu lián dào wǎn sù shàn jiōng。
qīu yīn jī rùn yún shēng jī,
shān yì cūi hán yǔ jìn píng。
zuò dùi jiā fū sēng huà jǐu,
shí nián chén sī huō rán xǐng。

Processed in 0.226975 Second , 204 querys.