jì shào xiào shū chǔ cháng
ài jǐu shí chēng pì,
gāo qíng zì bù fán。
xiàng rén fāng bái yǎn,
wéi sú yǒu qīng yán。
yún jì kāi sān jìng,
yān zhōng guà yī fān。
xiāng qī tóng sùi wǎn,
xián xīng yǔ sōng shān。

Processed in 0.116289 Second , 186 querys.