hé yuán yún xuān fù mù qú lái zì yùn
bì shù lóng qīu chí,
jǐn zhàng yíng fēng kāi。
shǔi guāng yè dǎo yǐng,
ǎi jú fēn yú tái。
chūn fēng mù sháo yào,
shì huā qǐ yún lái。
dàn zhuāng jué zhī fěn,
dú xìu qiáng zhī wēi。
fǎng fó qín yǔ guó,
shàng mǎ yóu pái huái。
chí yǐ zèng měi yǒu,
xié chā wū yún dūi 。

Processed in 0.126594 Second , 186 querys.