qīng míng fèng chóu tóng rùi yuán shàng gōng xì jiǎn yuán yùn
jiā chén sùi sùi kè zhōng guò,
měi jiè shī piān zhàn bìng mó。
hóng xìng yǔ yú chūn sè jiǎn,
qīng shān lǎo qù lèi hén duō。
běi máng luàn zhǒng kōng jiāo jǐu,
xī sāi xié fēng hǎo hé suō。
zhuàng zhì xiāo tiáo chóu dé jù,
yán líu gǎn nǐ sù xīng hé。

Processed in 0.170061 Second , 170 querys.